Col·loqui internacional « Desplaçaments forçosos i exilis a l’Europa del segle XX i XXI »

25, 26 d’abril de 2013

Casa dels Països Catalans, Universitat Via Domitia de Perpinyà

Aquest col·loqui fa part d’una de les manifestacions que es fan a l’entorn del VI Congrés Català / Internacional de Sociologia, “Societats i Cultures, més enllà de les fronteres” que tindrà lloc del 25 al 27 d’abril de 2013.

Després de la realització de tres seminaris transfronterers dedicats a diferents temàtiques relacionades amb els exilis i els desplaçaments forçosos de població a Europa, ara es proposa la celebració d’un col·loqui que comporta, en part, la continuació de les discussions sorgides anteriorment i, alhora, planteja qüestions que no van ser prou explorades en aquell moment. Així mateix, també es formula la incorporació de noves temàtiques.

En els seminaris, que van tenir lloc al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (octubre 2010), al camp de Ribesaltes (setembre 2011) i a la Cinemateca Institut Jean Vigo de Perpinyà (març 2012), es van tractar, des de diferents angles –històric, antropològic, sociològic, mèdic, psicològic, literari, artístic- diversos casos d’exili i internament a Europa. Des dels moviments de població generats per la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra mundial fins als desplaçaments provocats per les guerres dels Balcans dels anys noranta, passant per les seqüeles del colonialisme francès. En tots els casos es va tenir en compte els sistemes de recepció dels països d’acolliment i les patologies físiques i psíquiques que es derivaren d’aquelles circumstàncies. Així mateix, un dels seminaris, el darrer, es va dedicar a l’anàlisi de la captació i la representació visuals d’aquests fenòmens que tenen la migració política com a epicentre.

Amb la celebració d’aquest col·loqui, que durarà dos dies, es pretén, d’una banda, incidir en aspectes i realitats històriques i geogràfiques que no van ser objecte d’atenció durant els seminaris. Això comporta, entre altres, tenir present contrades geogràfiques en què foren protagonistes els desplaçaments forçosos de població associats a la derrota nazi a partir de 1945, les deportacions de pobles sencers durant el període stalinista a l’extinta Unió Soviètica o bé fixar l’atenció en moviments de població quasi paral·lels al període de la Gran Guerra, com és el cas dels armenis i el dels anomenats russos blancs. De l’altra, al costat de la mirada històrica, es proposa la introducció d’un planteig que té com a eix vertebrador la perspectiva sociològica connectada amb el món actual. En aquest sentit, s’insisteix a remarcar que a l’Europa d’ara els moviments forçosos de població, tot i que no solen derivar d’un conflicte entre estats europeus, continuen essent un problema greu vinculat fonamentalment a les grans transformacions socioeconòmiques planetàries i  a, fins i tot, als efectes del canvi climàtic. És a dir que, malgrat que sembli paradoxal, la teòrica circulació de persones, avalada pels acords de Schengen, conviu amb l’existència d’enclaus de control fronterers com Ceuta, Melilla o l’illa de Lampedusa. Així mateix, aquest esguard vinculat a l’actualitat tampoc no deixa de banda el ressorgiment de comportaments racistes en alguns indrets d’Europa, sobretot en països de l’antic bloc de l’Est, que impliquen migracions forçoses o una marginació extrema com és el cas de la població gitana d’Hongria o Romania.

Així, doncs, tenim en compte aquest conjunt de temàtiques, al col·loqui es presentaran al voltant d’una dotzena de conferències que es combinaran amb espais de debat i la presentació d’algun documental o film relacionat amb les qüestions que s’hauran de debatre.

A grans trets, el repte d’aquest col·loqui és, a partir d’un plantejament interdisciplinari,  prosseguir i avançar amb la tasca feta durant els tres seminaris. És a dir, reunir universitaris i investigadors que treballen temes, aspectes, relacionats amb els exilis i els desplaçaments forçosos a l’Europa del segle XX i XXI.

Finançat pel Fons Comú Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya 

    

Els organitzadors del col·loqui són l’ICRECS (Institut Català de Recerca en Ciències Socials) de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (MUME) – Memorial del Camp de Ribesaltes (MCR)–Consell Regional Llenguadoc-Rosselló i la Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo (IJV).