Comitès

Els preparatius i desenvolupament del Congrés es segueixen des de dos comitès:

  • El Comitè Científic l’integren el seu president, un representant de l’ACS, un representant del Comitè Organitzador, una persona de la secretaria, els coordinadors dels 15 Grups de Treball i els avaluadors de les comunicacions.
  • El Comitè Organitzador té una Permanent constituïda per el seu president, un vicepresident, una persona de la secretaria, la representant de la Universitat de Perpinyà Via Domitia i un representant de cada una de les Universitats de la Xarxa Vives d’Universitats.