Dates clau

29.09.12 – 16.11.12
Presentació de propostes de comunicació per part del primer autor/a

9 a 16.01.2013
Notificació d’acceptació de comunicacions per part del Comitè Organitzador

Fins al 31.01.13

Inscripció i pagaments (fi primer termini)* per part dels congressistes

30.03.13

Termini de presentació de comunicacions completes per part del primer autor/a

 

 

 Preu 1* (fins al 31/01/2013)

 Preu 2 (fins al congrés)

Associats

60 €

90 €

No associats

120 €

160 €

Estudiants

30 €

40 €