Programa

Dijous 25 abril

10:00h Obertura de la Recepció (Casa dels Països Catalans)

11.00-13.00h Taller d’introducció a l’anàlisi de dades amb el programari R (Casa dels Països Catalans)

16:00-17.15h Acte inaugural (Sala Canigó del Consell General)

  • Inauguració institucional. Intervencions del Rector de Perpinyà, President del Consell Regional, President de l’IEC, President de l’ACS i President del Comitè Organitzador
  • Conferència inaugural: “La sociologia catalana:ahir, avui i demà” a càrrec de Salvador Giner San Julián

17:25-18:15h I Ponència Marc: Societats i qüestions transfrontereres en el segle XXI”  a càrrec de Martín Guillermo Ramírez

Divendres 26 abril (Universitat de Perpinyà Via Domitia)

8:15h Obertura de la Recepció (Casa dels Països Catalans)

9:00-10:45h II Ponència Marc “Fronteres i moviment de persones en el segle XXI”. Presenta: Màrius Domínguez, amb la intervenció de Martina Camiade, Ramon Nicolau i Andreu Domingo

10:45-11:15h Pausa i obertura de l’exposició “10 anys del Panel de Desigualtats(Comissària: Laia Pineda). I també l’exposició fotogràfica Perthus-UPVD.

11:15-13:00h 1a sessió Grups de Treball

15:00-16:45h 2a sessió Grups de Treball

Sessió Paral·lela  I Taula Rodona “Els efectes socials de la crisi i el futur del capitalisme”. Modera: Teresa Montagut, amb la intervenció de Salvador Giner i Sebastià Sarasa

16:45-17:15h Pausa

17:15-18:45h III Ponència Marc “Fronteres i moviments socials”. Presenta Àngel Belzunegui, amb la intervenció de Ernest García, Ricard Vilaregut i Albert Bastardas

19:00-20:00h Assemblea General de l’Associació Catalana de Sociologia

 

Dissabte 27 abril (Universitat de Perpinyà Via Domitia)

9:00-10:45h 3a sessió Grups de Treball

Sessió Paral·lela II Taula Rodona “Recuperant la memòria històrica”. Modera: Dolors Llopart, amb la intervenció de Miquel Caminal, Jordi Font i la projecció del documental “Amnèsia” presentat per Josefina Piquet i Pilar Fransitorra

10:45-11:15h Pausa

11:15-12:15h Debat sobre “Fronteres, exilis i migracions”.

Presenta: Joan Becat, amb la intervenció de Paloma Maquet i la rèplica de Carlota Solé

12:15-12:45h Cloenda. Intervencions del Rector de Perpinyà, President del Consell Regional, President de l’ACS, Presidenta de l’Institut Català de Recerca en Ciències Socials i President del Comitè Organitzador

Durant la celebració del Congrés, de manera paral·lela al desenvolupament dels Grups de Treball dels dies 25 i 26 d’abril, es celebra, obert als congressistes, el Col·loqui Internacional«Desplaçaments forçosos i exilis a l’Europa del segle XX i XXI» organitzat per l’ICRESS (Institut Català de Recerca en Ciències Socials) de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, el Museu Memorial de l’Exili (MUME)-,el Museu Memorial del Camp de Ribesaltes (MMCR)“-Consell General dels Pirineus Orientals, Consell Regional Languedoc-Roussillon, i la Cinemateca EuroregionalInstitut Jean Vigo (IJV).