Grups de treball i comunicacions

El termini per a presentar les propostes de comunicació finalitza el 5 de novembre de 2012. Les propostes han de ser enviades a l’adreça electrònica dels grups de treball per l’autor o autora principal. I únicament es respondran els correus electrònics enviats pel principal autor o autora.

 

Les comunicacions al Congrés s’han de presentar en el marc dels grups de treball següents:

1: Sociolingüística

Joan Solé (Dir. Pol. Ling.)

Joquim Torres (SOCS)

sociolinguistica@ccsociologia.iec.cat

2: Moviments socials,
poder i política

Marc Martí (IGOP)

mov_socials@ccsociologia.iec.cat

3: Població i territori

Pau Miret (CED – UAB)

poblacio@ccsociologia.iec.cat

4: Cultura

Antonio Ariño (UV)

Joaquim Rius (UB)

cultura@ccsociologia.iec.cat

5: Treball

Sophie AvarguEz (UDVP)

Antonio Martín (UAB)

treball@ccsociologia.iec.cat

6: Generacions

Alferdo Alfageme (UJI)

generacions@ccsociologia.iec.cat

7: Mètodes i tècniques

Pedro López (UAB)

metodes@ccsociologia.iec.cat

8: Teoria sociològica

Jordi Giuu (UPF)

teoria@ccsociologia.iec.cat

9: Educació

Fidel Molina (UdL)

educacio@ccsociologia.iec.cat

10: Violència, conflicte
i seguretat ciutadana

Gemma Galdón (UB)

violencia@ccsociologia.iec.cat

11: Desigualtats socials

Cristina Sánchez (UdG)

desigualtats@ccsociologia.iec.cat

12: Famílies i
grups de convivència

Elisabet Almeda (UB)

Clara Camps (UB)

families@ccsociologia.iec.cat

13: Migracions

Jordi Garreta (UDL)

migracions@ccsociologia.iec.cat

14: Gènere

Aude Harlé (UDVP)

Pilar Carrasquer(URV)

genere@ccsociologia.iec.cat

15: Sostenibilitat i
medi ambient

Ernest Garcia (UV)

sostenibilitat@ccsociologia.iec.cat

16: Religió

Maria del Mar Griera (UAB)

religio@ccsociologia.iec.cat